Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 10.00

Lekc. Tiesību pamati medicīnā

Doc. V.Zemīte , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: 2.-16. , RHCT0 4.kurss,1.grupa - Brīvā izvēle

10.15 - 11.50

BD Bakalaura darbs

Prof. J.Dehtjars , PV1 - 101 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.15

Lekc. Mehatronika

Prof. A.Balodis , M1/1 - 303 , Nedēļas: 2.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Doc. A.Cars , Ķīp6A/6B - 437

12.30 - 14.15

Pr.d. Medicīnas tehnikas projektēšana (studiju projekts)

Prof. A.Balodis , PV1 - 307 , Nedēļas: 2.-16.

14.30 - 16.15

Lekc. Medicīniskās tehnikas projektēšana

Prof. A.Balodis , PV1 - 307 , Nedēļas: 2.-16.

18.00 - 21.00

Lekc. Spektroskopijas metodes medicīnā

E.Šidlovska, M.Romanova , PV1 - 210 , Nedēļas: 15.-16. , Laboratorijas darbs EEE Spektroskopijā
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Radiācijas terapijas tehnoloģijas

Prof. J.Dehtjars , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Spektroskopija medicīnā

Prof. J.Dehtjars , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Spektroskopijas metodes medicīnā

Prof. J.Dehtjars , Ķīp6A/6B - 131

12.30 - 14.05

Lekc. Radiācijas terapijas tehnoloģijas

Prof. J.Dehtjars , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lekc. Medicīniskās tehnikas projektēšana

Prof. A.Balodis , PV1 - 307 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.00 - 12.00

Lekc. Mākslīgā intelekta pamati

Doc. I.Markoviča , D2 - 348 , Nedēļas: 4.-16. , B. IEROBEŽOTĀS IZVĒLES KURSS

17.00 - 20.00

Lab.d. Spektroskopijas metodes medicīnā

E.Šidlovska, H.Sorokins , PV1 - 210 , Nedēļas: 5.-16. , Laboratorijas darbs AFM un UV/VIS spektroskopija
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

BD Bakalaura darbs

- , Individuālais darbs

16.00 - 18.00

Lab.d. Spektroskopijas metodes medicīnā

E.Šidlovska, M.Romanova , PV1 - 210 , Nedēļas: 12.-16. , EEE spektroskopijas laboratorijas darbs

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)