Drošības inženierija (RICO0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

V.Vrubļevskis , KC6 - 511

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Uguns aizsardzības sistēmas

Prof. V.Jemeļjanovs , KC6 - 307

14.30 - 16.05

Lekc. Būvniecības ugunsdrošība

Doc. M.Ziemelis , KC6 - 121

16.30 - 18.05

Pr.d. Darba aprīkojuma drošība

Doc. J.Bērziņš , KC6 - 121 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Būvniecības ugunsdrošība

Doc. M.Ziemelis , KC6 - 121 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Visaptverošā kvalitātes vadība 2

A.Ploriņš , M1/1 - 309

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Rūpniecisko atkritumu apsaimniekošana

V.Cudečkis , KC6 - 9

12.30 - 14.05

Lekc. Darba vides risku novērtēšanas metodes

I.Vilcāne , KC6 - 9 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Darba vides risku novērtēšanas metodes

I.Vilcāne , KC6 - 9 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Darba vides risku novērtēšanas metodes

I.Vilcāne , KC6 - 9 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Darba vides risku novērtēšanas metodes

I.Vilcāne , KC6 - 9 , Nedēļas: pāra , Nodarbība notiks Kc6-10

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Drošības tehnika

Doc. J.Bērziņš , KC6 - 411

16.30 - 18.05

Lekc. Darba aprīkojuma drošība

Doc. J.Bērziņš , KC6 - 411

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)