Finanšu inženierija (RDCM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ievads datoru tīklos

Doc. D.Bļizņuks , S1 - 311

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Korporatīvās finanses

Doc. T.Laizāns , D2 - 442

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Praktiskā projektu vadība

Doc. V.Minkēviča , S1 - 407 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Korporatīvās finanses

Doc. T.Laizāns , D2 - 442 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lab.d. Praktiskā projektu vadība

Doc. V.Minkēviča , S1 - 407
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Finanšu risku vadība

Doc. T.Laizāns , S1 - 106 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Ievads datoru tīklos

Doc. D.Bļizņuks , S1 - 103 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Lekt. V.Boļšakovs , M1/1 - 301

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Datu analīze un statistiskā optimizācija (studiju projekts)

Doc. O.Pavļenko , D2 - 442

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Datu analīze un statistiskā optimizācija

Doc. O.Pavļenko , D2 - 442
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Finanšu risku vadība

Doc. T.Laizāns , S1 - 408

10.15 - 11.50

Lekc. Monte -Karlo metodes finanšu inženierijā

Doc. J.Goldšteine , D2 - 442

12.30 - 14.05

Pr.d.; Lab.d. Monte -Karlo metodes finanšu inženierijā

Doc. J.Goldšteine , D2 - 442

14.30 - 16.05

Lab.d. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Lekt. V.Boļšakovs , D2 - 447 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)