Telekomunikācijas (AEBC0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 406 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 403

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 422

16.30 - 18.05

Pr.d. Datormācība ( speckurss )

Doc. A.Āboltiņš , Āz12 - 428
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 403

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Prof. A.Koliškins , Kr1 - 200

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Prof. A.Koliškins , Kr1 - 200
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomika

Lekt. A.Mihņenoka , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 1.-5.,7.-16. , 6.ned Ķīp6A/6B - 515

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 213

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Materiālzinību pamati

Doc. D.Stepins , Āz12 - 407

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)