Telekomunikācijas (AEBC0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)

Doc. I.Dzenīte , D2 - 149 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ciparu iekārtas un sistēmas

Doc. A.Supe , Āz12 - 301 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 406 , Nedēļas: pāra

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (elektrozinībās)

Doc. I.Dzenīte , D2 - 149 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ciparu iekārtas un sistēmas

Doc. A.Supe , Āz12 - 301
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Elektromērījumi sakaru tehnikā

Lekt. E.Lipenbergs , Āz12 - 202 , Nedēļas: 3.-14.

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Elektromērījumi sakaru tehnikā

Lekt. E.Lipenbergs , Āz12 - 202 , Nedēļas: 3.-14.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Doc. O.Belmanis , Āz12 - 223

12.30 - 14.05

Lekc. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Doc. O.Belmanis , Āz12 - 223 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Komunikācijas distributīvās sistēmas

Doc. V.Zagorskis , Āz12 - 223 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Komunikācijas distributīvās sistēmas

Doc. V.Zagorskis , Āz12 - 223
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Lietišķā komunikācija

V.Tiltiņa , K1 - 219 , Nedēļas: 2.-5.,7.,10. , Only for foreign students

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Signālu teorijas pamati

E.Beķeris, Lekt. A.Litviņenko , Āz12 - 403

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Signālu teorijas pamati

E.Beķeris, Lekt. A.Litviņenko , Āz12 - 403

Lekc. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 213

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķā komunikācija

V.Tiltiņa , K1 - 219 , Nedēļas: 1.-3.,5.,7.,10.-12.,14.-15. , Only for foreign students

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)