Elektronika un mobilie sakari (AEBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 406 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Āboltiņš , Āz12 - 428

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 403

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 422

16.30 - 18.05

Pr.d. Datormācība ( speckurss )

Doc. A.Āboltiņš , Āz12 - 428
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 403

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

D.Baltiņa , Kr1 - 200

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Prof. A.Koliškins , Kr1 - 200

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , D2 - 149

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , D2 - 149 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Matemātika 2

Prof. A.Koliškins , Kr1 - 200
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ievads elektronikas un telekomunikāciju nozarē

J.Braunfelds , Āz12 - 120 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Asoc.prof. M.Iltiņa , D2 - 149 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc. Laboratoriju praktikums elektronikā

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 403 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Lietišķā komunikācija

V.Tiltiņa , K1 - 219 , Nedēļas: 2.-5.,7.,10. , Only for foreign students

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomika

Lekt. A.Mihņenoka , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 1.-5.,7.-16. , 6.ned. Ķīp6A/6B - 515 aud.

Lekc. Ekonomika

Lekt. A.Mihņenoka , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 1.-5.,7.-16. , 6.ned Ķīp6A/6B - 515

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , S1 - 202

Lekc. Fizika 2

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 213

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Materiālzinību pamati

Doc. D.Stepins , Āz12 - 407

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķā komunikācija

V.Tiltiņa , K1 - 219 , Nedēļas: 1.-3.,5.,7.,10.-12.,14.-15. , Only for foreign students
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Laboratoriju praktikums elektronikā

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 206 , Nedēļas: 2.-14.

10.15 - 11.50

Lab.d. Laboratoriju praktikums elektronikā

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 206 , Nedēļas: 2.-14.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Doc. A.Supe , Āz12 - 333

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)