Elektronika un mobilie sakari (AEBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Āboltiņš , Āz12 - 428

14.30 - 16.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Ā.Smildziņa , Kr1 - 209 , Nedēļas: 5.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , D2 - 149

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , D2 - 149 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Āboltiņš , Āz12 - 428 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Ā.Smildziņa , Kr1 - 209 , Nedēļas: 5.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 405 , Nedēļas: 9.-16. , Group III

Lekc.; Pr.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Doc. A.Supe , Āz12 - 333 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , Āz12 - 101 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ievads elektronikas un telekomunikāciju nozarē

J.Braunfelds , Āz12 - 120 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Laboratoriju praktikums elektronikā

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 403 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , S1 - 202

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Materiālzinību pamati

Doc. D.Stepins , Āz12 - 407
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Laboratoriju praktikums elektronikā

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 206 , Nedēļas: 2.-14.

10.15 - 11.50

Lab.d. Laboratoriju praktikums elektronikā

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 206 , Nedēļas: 2.-14.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Doc. A.Supe , Āz12 - 333

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika

Asoc.prof. J.Blūms , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)