Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Fizika

Asoc.prof. G.Rēvalde , PV3/7 - 101

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lekt. T.Kabiša , Ķīp6A/6B - 132

12.30 - 14.05

Lab.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Z.Veide , Ķīp6A/6B - 446

14.30 - 16.05

Pr.d. Angļu valoda

O.Salfetņikova , Ķīp6A/6B - 357 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lekt. T.Kabiša , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika

Lekt. T.Kabiša , Ķīp6A/6B - 133 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Lekt. T.Kabiša , PV3/7 - 213
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Prof. E.Gaile-Sarkane, Asoc.prof. A.Geriņa-Ancāne, Lekt. M.Irbe, A.Eiduka , K1 - 403

16.30 - 18.05

Lekc. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Prof. E.Gaile-Sarkane, Asoc.prof. A.Geriņa-Ancāne, Lekt. M.Irbe, A.Eiduka , K1 - 403
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. T.Kabiša , Ķīp6A/6B - 440

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Lekt. S.Sokolova , PV1 - 105

12.30 - 14.05

Lekc. Tiesību pamati

D.Ose , Āz12 - 103

14.30 - 16.05

Lab.d. Fizika

Asoc.prof. G.Rēvalde , PV3/7 - 401 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Lekt. S.Sokolova , PV1 - 105 , Nedēļas: pāra

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , M1/1 - 309 , Tiem studentiem, kuri ir izvēlējušies vācu val

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)