Mehatronika (RMCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Fizika

Asoc.prof. G.Rēvalde , PV3/7 - 101

10.15 - 11.50

Pr.d. Angļu valoda

O.Salfetņikova , Ķīp6A/6B - 458

12.30 - 14.05

Pr.d. Ekonomika

G.Blagova , PV1 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Fizika

Asoc.prof. G.Rēvalde , PV3/7 - 401 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības ekonomika

Doc. T.Laizāns , KC6 - 308 , IZVĒLES PRIEKŠMETS!

Lekc.; Lab.d. Jaunās produkcijas tirgzinības

Doc. I.Andersone , KC6 - 509 , IZVĒLES PRIEKŠMETS!

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Enerģētikas ekonomika

Asoc.prof. L.Vasiļjeva , Āz12 - 120 , IZVĒLESPRIEKŠMETS!
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Doc. I.Dzenīte , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: 3.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Vispārīgā metroloģija

Prof. J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 515 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomika

Doc. N.Balabka , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. J.Maksimkina , Āz12-K1 - 414

14.30 - 16.05

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. J.Maksimkina , Āz12-K1 - 414 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Doc. J.Maksimkina , Āz12-K1 - 418 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Tehniskā mehānika

Prof. I.Tipāns , K1 - 301
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Vispārīgā metroloģija

Prof. J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 415 , 1.apakšgrupa

14.30 - 16.05

Pr.d. Vispārīgā metroloģija

Prof. J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 415 , 2.apakšgrupa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)