Automātika un datortehnika (RDGF0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Datoru grafikas,tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes

Doc. A.Sisojevs , S1 - 103

10.15 - 11.50

Lekc. Datoru grafikas,tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes

Doc. A.Sisojevs , D2 - 341

12.30 - 14.05

Lekc. Medicīnas elektroniskās un datorizētās sistēmas

Doc. I.Markoviča , D2 - 329

14.30 - 16.05

Pr.d. Medicīnas elektroniskās un datorizētās sistēmas

Doc. I.Markoviča , D2 - 329 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Programmējamie loģiskie kontroleri PLC (speckurss)

Doc. A.Ozols , S1 - 305 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Programmējamie loģiskie kontroleri PLC (speckurss)

Doc. A.Ozols , S1 - 303

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ekspertu novērtējumu sistēmas

Prof. Z.Markovičs , D2 - 341

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ekspertu novērtējumu sistēmas

Prof. Z.Markovičs , D2 - 341

16.30 - 18.05

Lekc. Prezentācijas prasme

D.Ratniece , Āz12 - 102

Lekc. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133

Lekc. Psiholoģija

Asoc.prof. A.Šteinberga , Āz12 - 103
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. CAD/CAM tehnoloģijas (speckurss)

I.Lipste , S1 - 108 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. CAD/CAM tehnoloģijas (speckurss)

I.Lipste , D2 - 329

12.30 - 14.05

Lekc. Vizualizācija un datu ieguve SCADA sistēmās

M.Eriņš , S1 - 309

14.30 - 16.05

Pr.d. Vizualizācija un datu ieguve SCADA sistēmās

M.Eriņš , S1 - 309 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)