Nekustamā īpašuma pārvaldība (RIKN0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.00 - 18.00

Lekc.; Pr.d. Prakse

Doc. K.Fedotova , - , sazinaties kristine.fedotova@rtu.lv

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskā statistika

I.Suškeviča , KC6 - 401 , Nedēļas: 2.-10.

16.30 - 18.05

Lekc. Ekonomiskā statistika

I.Suškeviča , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-10.
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzība

M.Šmitiņš , KC6 - 301
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Investīcijas nekustamajā īpašumā

Prof. J.Vanags , KC6 - 409

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Investīcijas nekustamajā īpašumā

Prof. J.Vanags , KC6 - 321 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Doc. O.Pavļenko , KC6 - 215
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Būvniecības pamati un būvizstrādājumi

Doc. G.Šahmenko , KC6 - 215 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Civilā aizsardzība

Asoc.prof. J.Malahova , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Būvniecības pamati un būvizstrādājumi

Doc. G.Šahmenko , KC6 - 215 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)