Būvniecība (RBKB0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ģeodēzija

Doc. M.Reiniks , Ķīp6A/6B - 131

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Doc. I.Eglīte , D2 - 139 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Ģeodēzija

Doc. M.Reiniks , M1/1 - 218 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Doc. I.Eglīte , D2 - 139

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Doc. I.Eglīte , D2 - 139
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ekonomika

Prof. J.Vanags , Ķīp6A/6B - 334 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

Asoc.prof. A.Roskoša , Ķīp6A/6B - 334

14.30 - 16.05

Lab.d. Fizika

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 401 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Asist. J.Mačāns , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ekonomika

Prof. J.Vanags , Ķīp6A/6B - 334 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.00 - 14.00

Rezerv. Projekti P2,P4

Asist. J.Mačāns , Ķīp6A/6B - 330 , Studentu patstāvīgais darbs pie Projektiem P1 un P2 datorklasē vai RTU bibliotekā
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 101

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Projekti P1,P3

I.Gorda , Ķīp6A/6B - 334 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Projekti P2,P4

Doc. I.Rozentāle , Ķīp6A/6B - 334 , Nedēļas: 9.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Asist. J.Mačāns , Ķīp6A/6B - 453

12.30 - 14.05

Pr.d. Transportbūvju konstruktīvie materiāli

V.Haritonovs , Ķīp6A/6B - 336

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Konstruktīvo būvmateriālu darbība transportbūvēs

Doc. I.Mieriņš, Doc. I.Rozentāle , Ķīp6A/6B - 336

16.30 - 18.00

Kons. Konstruktīvo būvmateriālu darbība transportbūvēs

Doc. I.Rozentāle, Doc. I.Mieriņš , Ķīp6A/6B - 336

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)