Biznesa informātika (RDMB0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Zināšanu vadības sistēmas

Prof. M.Kirikova , D2 - 546

20.15 - 21.50

Pr.d. Zināšanu vadības sistēmas

Prof. M.Kirikova , D2 - 546
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Prof. M.Kirikova, Doc. G.Alksnis , D2 - 546

20.15 - 21.50

Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Prof. M.Kirikova, Doc. G.Alksnis , D2 - 546
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Sistēmu teorija

Prof. J.Grundspeņķis , S1 - 515

20.15 - 21.50

Pr.d. Sistēmu teorija

Prof. J.Grundspeņķis , S1 - 515
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Biznesa analītika

Prof. I.Eriņš, I.Birzniece , D2 - 529

20.15 - 21.50

Pr.d. Biznesa analītika

Prof. I.Eriņš, I.Birzniece , D2 - 529
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā

Prof. M.Kirikova, R.Strazdiņa , D2 - 529

20.15 - 21.50

Lekc. Brīvā izvēle

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)