Transportbūves (RBGT0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

13.00 - 16.00

Pr.d. Autoceļu satiksmes drošība (studiju projekts)

Prof. J.Smirnovs , Ķīp6A/6B - 334 , Nedēļas: 9.-16. , IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETS

Lekc.; Pr.d. Satiksmes ceļi

Prof. J.Smirnovs , Ķīp6A/6B - 336 , Nedēļas: 2.-8. , IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETS

16.30 - 18.05

Lekc. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133 , IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETS

Lekc. Psiholoģija

Asoc.prof. A.Šteinberga , Ķīp6A/6B - 132 , IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETS

18.15 - 19.50

Lekc. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs , Āz12 - 103 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.00 - 16.00

Lekc.; Pr.d. Inženierbūvju apsekošana un pārbaudes

Prof. A.Paeglītis , Ķīp6A/6B - 330 , Nedēļas: 9.-16. , IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETS
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs , Āz12 - 103 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Pr.d. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs, P.Akišins, A.Kovaļovs , Ķīp6A/6B - 355 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d. Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā

K.Kalniņš , Ķīp6A/6B - 355 , Nedēļas: 1.-8. , Ķīp.6A/6B-346,149,325a,325b

12.30 - 14.05

Lekc. Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā

K.Kalniņš , Ķīp6A/6B - 132

14.30 - 16.05

Pr.d. Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā

K.Kalniņš , Ķīp6A/6B - 355 , Nedēļas: 9.-16. , Ķīp.6A/6B-346,149,325a,325b

16.30 - 18.05

Pr.d. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs, P.Akišins, A.Kovaļovs , Ķīp6A/6B - 355 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)