Elektronika (REMJ0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Programmvadāmais radio

Doc. A.Āboltiņš , Āz12 - 428 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Programmvadāmais radio

Doc. A.Āboltiņš , Āz12 - 428

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Mērpārveidotāji elektronikā

Doc. D.Stepins , Āz12 - 404

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Mērpārveidotāji elektronikā

Doc. D.Stepins , Āz12 - 404 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Signālu pārveidošana radiotehniskajās sistēmās

Doc. A.Āboltiņš , Āz12 - 206

14.30 - 16.05

Lekc. Elektrodinamikas problēmas un metodes

Doc. J.Semeņako , Āz12 - 403 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc. Elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūras rīki

Doc. J.Semeņako , Āz12 - 403 , Nedēļas: 1.-4.

16.30 - 18.05

Lekc. Elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūras rīki

Doc. J.Semeņako , Āz12 - 403 , Nedēļas: 1.-4.

Lekc.; Pr.d. Elektrodinamikas problēmas un metodes

Doc. J.Semeņako , Āz12 - 403 , Nedēļas: 5.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Integrālo shēmu izstrāde, 1.daļa

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 206

10.15 - 11.50

Lekc. Integrālo shēmu izstrāde, 1.daļa

Doc. M.Tērauds , Āz12 - 206 , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Pr.d. Projektēšanas tehnoloģijas

Asoc.prof. D.Pikuļins , Āz12 - 219

14.30 - 16.05

Lekc. Projektēšanas tehnoloģijas

Asoc.prof. D.Pikuļins , Āz12 - 219 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūras rīki

R.Kušņins , Āz12 - 427 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d. Elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūras rīki

R.Kušņins , Āz12 - 427 , Nedēļas: 5.-8.

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūras rīki

R.Kušņins , Āz12 - 427 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d. Elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūras rīki

R.Kušņins , Āz12 - 427 , Nedēļas: 5.-8.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Signālu apstrāde heterogēnās sistēmās ar rekonfigurējamiem loģiskiem masīviem

Asist. M.Pudžs , Āz12 - 428

10.15 - 11.50

Lab.d. Signālu pārveidošana radiotehniskajās sistēmās

Doc. A.Āboltiņš , Āz12 - 428 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Signālu apstrāde heterogēnās sistēmās ar rekonfigurējamiem loģiskiem masīviem

Asist. M.Pudžs , Āz12 - 428 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Statistiskā radiotehnika

Prof. I.Slaidiņš , Āz12 - 110

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)