Transportbūves (RBCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

PP Prakse

-
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Autoceļu projektēšana (ievadkurss)

Prof. A.Zariņš , Ķīp6A/6B - 338

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Tilti un inženierbūves (pamatkurss)

Prof. A.Paeglītis , Ķīp6A/6B - 338
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Autoceļi (studiju projekts I)

Prof. A.Zariņš , Ķīp6A/6B - 440 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ceļu ekspluatācija (ievadkurss)

M.Zemītis , Ķīp6A/6B - 338

14.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ceļu būvniecība (pamatkurss)

Prof. A.Zariņš , Ķīp6A/6B - 338 , Nedēļas: 3.-4.,6.-7.,10.-11.,14.-15. , lekt. M.Sīpols
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Būvkonstrukcijas 2

Prof. D.Serdjuks , Ķīp6A/6B - 338

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Autoceļu segas

V.Haritonovs , Ķīp6A/6B - 440
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

PP Prakse

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)