Transportbūves (RBCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

PP Prakse

-
O
T
R
D
I
E
N
A

09.30 - 12.15

Lekc.; Pr.d. Būvmehānika (speckurss)

Asoc.prof. L.Gaile , Ķīp6A/6B - 338

12.30 - 14.05

Pr.d. Dzelzsbetona tilti (studiju projekts)

Prof. A.Paeglītis , Ķīp6A/6B - 336

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Autoceļu projektēšana (pamatkurss)

Prof. A.Zariņš , Ķīp6A/6B - 440

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Datorprogrammu pielietošana transportbūvju projektēšanā

P.Gode , Ķīp6A/6B - 338 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Datorprogrammu pielietošana transportbūvju projektēšanā

P.Gode , Ķīp6A/6B - 441 , Nedēļas: pāra , Ķīp.6A/6B-330

18.15 - 19.50

Pr.d. Datorprogrammu pielietošana transportbūvju projektēšanā

P.Gode , Ķīp6A/6B - 441 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

PP Prakse

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Autoceļu segas

V.Haritonovs , Ķīp6A/6B - 440

14.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (būvniecībā)

Lekt. I.Karpinska , Ķīp6A/6B - 452

18.10 - 20.30

Lekc.; Pr.d. Varbūtības teorija inženieraprēķinos

Doc. V.Straupe , Ķīp6A/6B - 338 , Nedēļas: 1.-12.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.00 - 14.00

Pr.d. Autoceļi (studiju projekts II)

Prof. A.Zariņš , Ķīp6A/6B - 338 , Nedēļas: 4.-16.

14.30 - 17.00

Lekc.; Pr.d. Ievads transporta plūsmas teorijā

Prof. J.Smirnovs , Ķīp6A/6B - 338 , Nedēļas: 1.-11.

17.30 - 20.00

Lekc.; Pr.d. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi

J.Bidzāns , Ķīp6A/6B - 338 , Nedēļas: 1.-11.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)