Transportbūves (RBCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

PP Prakse

-
O
T
R
D
I
E
N
A

10.00 - 18.00

BD Bakalaura darbs (ar inženierprojektu)

-
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 17.00

Pr.d. Autoceļi (studiju projekts III)

Prof. A.Zariņš , Ķīp6A/6B - 336 , Nedēļas: 3.-16. , Izvēles priekšmets
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.00 - 17.00

PP Prakse

-

12.00 - 16.00

Pr.d. Tilti un inženierbūves (studiju projekts)

Prof. A.Paeglītis , Ķīp6A/6B - 330 , Nedēļas: 1.-8. , Izvēles priekšmets

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)