Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 18.05

Lab.d. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

K.Šneps-Šnepe , PV1 - 110 , Nedēļas: pāra , 1 gr.2.,6.,10.,14; 2.gr. 4.,8.,12.,16. ned.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Transporta līdzekļu mehānika (studiju projekts)

Doc. G.Zalcmanis , V36 (Ez6) - 227 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Doc. J.Kuškins , V36 (Ez6) - 517 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Autotransporta līdzekļu remonts

J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 221

14.30 - 16.05

Pr.d. Transporta līdzekļu mehānika (studiju projekts)

Doc. Ē.Vonda , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Autotransporta līdzekļu remonts

J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

Doc. G.Zalcmanis , V36 (Ez6) - 221

18.15 - 19.50

Lekc. Autotransporta pārvadājumi

Asoc.prof. A.Grīslis , V36 (Ez6) - 221
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Darbs bibliotēkā

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: pāra

Lekc. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Doc. J.Kuškins , PV1 - 101 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Doc. J.Kuškins , PV1 - 212 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Tirgzinības transportā

Doc. J.Kuškins , PV1 - 101 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Tirgzinības transportā

Doc. J.Kuškins , PV1 - 212 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Vadības socioloģija

Doc. A.Šņitņikovs , Āz12 - 101 , izvēles kurss
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 17.15

PP Prakse

Doc. Ē.Vonda , -
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 17.15

PP Prakse

Doc. Ē.Vonda , -

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)