Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

D.Brīvulis , K1 - 301 , Nedēļas: 6.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Zinātniskie semināri

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 309

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Zinātniskie semināri

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 307

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskās analīzes teorija

Doc. N.Koleda , KC6 - 523

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskās analīzes teorija

Doc. N.Koleda , KC6 - 523
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Uzņēmējdarbības procesu vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs , KC6 - 307
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības procesu vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs , M1/1 - 304

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības procesu vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs , KC6 - 307

16.30 - 18.05

Lekc. Projektu plānošana un kontrole

U.Mālmanis , K1 - 317a , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Pr.d. Projektu plānošana un kontrole

U.Mālmanis , K1 - 317a , Nedēļas: 5.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Organizāciju psiholoģija

S.Rēvele , Kr1 - 200

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)