Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (RICS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautiskā ekonomika

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 513

12.30 - 14.05

Lab.d. Starptautiskā ekonomika

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 513

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautiskā valūtas un finanšu sistēma

I.Dovladbekova , KC6 - 508

16.30 - 18.05

Pr.d. Starptautiskā valūtas un finanšu sistēma

I.Dovladbekova , KC6 - 508
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Nodokļu sistēma ārvalstīs

E.Hercenbergs , KC6 - 509 , Nedēļas: 1.-2.,4.,6.,9.,12.-13.,15.

Lekc. Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība

L.Bīriņa , KC6 - 509 , Nedēļas: 3.,5.,7.-8.,10.-11.,14.,16.

10.15 - 11.50

Lab.d. Nodokļu sistēma ārvalstīs

E.Hercenbergs , KC6 - 509 , Nedēļas: 1.-2.,4.,6.,9.,12.-13.,15.

Lekc. Intelektuālais īpašums un tā aizsardzība

L.Bīriņa , KC6 - 509 , Nedēļas: 3.,5.,7.-8.,10.-11.,14.,16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Latvijas politiskā sistēma

Asoc.prof. G.Ozolzīle , KC6 - 311 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Latvijas politiskā sistēma

Asoc.prof. G.Ozolzīle , KC6 - 311 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Eiropas Savienības lauksaimniecības, vides un reģionālā politika (studiju projekts)

Prof. R.Počs , M1/1 - 316 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Starptautiskā tirdzniecība

N.Rudzītis , KC6 - 411 , Nodarbība notiks angļu valodā

Lekc. Starptautiskais protokols

Doc. K.Griķe , KC6 - 215 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Eiropas Savienības lauksaimniecības, vides un reģionālā politika (studiju projekts)

Prof. R.Počs , M1/1 - 316 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Starptautiskais protokols

Doc. K.Griķe , KC6 - 215 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Starptautiskā tirdzniecība

N.Rudzītis , KC6 - 523 , Nedēļas: pāra , Nodarbība notiks angļu valodā

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Doc. A.Čevers , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lab.d. Starptautiskās tirdzniecības tiesības

Doc. A.Čevers , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)