Uzņēmējdarbības loģistika (RICL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana

I.Šitova , KC6 - 401 , Nedēļas: 9.-12.

12.30 - 14.05

Lab.d. Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana

I.Šitova , KC6 - 401 , Nedēļas: 9.-12.

14.30 - 16.05

Pr.d. Transporta komercekspluatācija (studiju projekts)

Doc. P.Patļins , KC6 - 411 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Transporta komercekspluatācija (studiju projekts)

Doc. P.Patļins , KC6 - 411 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Speciālā angļu valoda

Asoc.prof. A.Roskoša , M1/1 - 307

14.30 - 16.05

Lekc. Transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana

Lekt. A.Starčenko , KC6 - 411

16.30 - 18.05

Lekc. Bīstamo kravu pārvadājumi

D.Busenberga , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Bīstamo kravu pārvadājumi

D.Busenberga , KC6 - 321 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Riski un apdrošināšana transportā

D.Bērtulis , KC6 - 508

12.30 - 14.05

Lekc. Starptautiskā tirdzniecība

N.Rudzītis , KC6 - 411 , Nodarbība notiks angļu valodā
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Starptautiskā tirdzniecība

N.Rudzītis , KC6 - 523 , Nedēļas: pāra , Nodarbība notiks angļu valodā

10.15 - 11.50

Lekc. Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana

Doc. J.Pečerska , KC6 - 508

12.30 - 14.05

Lekc. Transports un pārvadājumu organizēšana

Doc. J.Kuškins , KC6 - 523

14.30 - 16.05

Lekc. Transports un pārvadājumu organizēšana

Doc. J.Kuškins , KC6 - 523

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)