Būvniecība (ABCB0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Metāla konstrukcijas

Doc. N.Van Gejeka , Ķīp6A/6B - 334

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Metāla konstrukcijas (studiju projekts)

Doc. N.Van Gejeka , Ķīp6A/6B - 334

12.30 - 14.05

Lekc. Ģeotehnikas pamatkurss

P.Šķēls , Ķīp6A/6B - 350

14.30 - 16.05

Lekc. Būvkonstrukciju automatizētā projektēšana

K.Kalniņš , Ķīp6A/6B - 355
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

Prof. A.Borodiņecs , Ķīp6A/6B - 256
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Betonmācība

Doc. G.Šahmenko , Ķīp6A/6B - 348

12.30 - 14.05

Lekc. Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība (studiju projekts)

Doc. B.Gaujēna , Ķīp6A/6B - 452
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Metāla konstrukcijas 2

Doc. N.Van Gejeka , Ķīp6A/6B - 334 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc. Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība 2

Asoc.prof. M.Vilnītis , Ķīp6A/6B - 139

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)