Būvniecība (ABCB0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Ģeotehnikas pamatkurss 2

P.Šķēls , Ķīp6A/6B - 350

Lekc. Ģeotehnikas pamatkurss (studiju projekts)

P.Šķēls , Ķīp6A/6B - 350

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Būvju remonta darbu tehnoloģija

Asoc.prof. M.Vilnītis , Ķīp6A/6B - 348
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Koka un plastmasu konstrukcijas

Prof. D.Serdjuks , Ķīp6A/6B - 452

12.30 - 14.05

Lekc. Apkārtējās vides aizsardzība būvniecībā

Doc. S.Mešķis , Ķīp6A/6B - 350

14.30 - 16.05

Lekc. Ūdens apgāde un kanalizācija

B.Gjunsburgs , Ķīp6A/6B - 256 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Ūdens apgāde un kanalizācija

B.Gjunsburgs , Ķīp6A/6B - 236 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Koka un plastmasu konstrukcijas (studiju projekts)

Prof. D.Serdjuks , Ķīp6A/6B - 348

16.30 - 18.05

Lekc. Koka un plastmasu konstrukcijas 2

Prof. D.Serdjuks , Ķīp6A/6B - 338 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)