Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (RBGS0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Dzeramā ūdens sagatavošana

Prof. T.Juhna , Ķīp6A/6B - 256

Lekc.; Pr.d. Gāzes saimniecības iekārtas

Doc. J.Tihana , Ķīp6A/6B - 250

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Gāzes saimniecības iekārtas

Doc. J.Tihana , Ķīp6A/6B - 250

Lekc.; Pr.d. Dzeramā ūdens sagatavošana

Prof. T.Juhna , Ķīp6A/6B - 256
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ēku inženiersistēmu zinātnisko pētījumu metodoloģija

Prof. T.Juhna , Ķīp6A/6B - 256 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133

Lekc. Psiholoģija

Asoc.prof. A.Šteinberga , Āz12 - 103

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ēku inženiersistēmu zinātnisko pētījumu metodoloģija

Prof. T.Juhna , Ķīp6A/6B - 256 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Maģistra darbs

A.Krēsliņš , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 1.-8.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Maģistra darbs

A.Krēsliņš , Ķīp6A/6B - 250 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Inženiermatemātika

Prof. A.Koliškins , S1 - 105

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Inženiermatemātika

Prof. A.Koliškins , S1 - 105

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Inženiermatemātika

Prof. A.Koliškins , S1 - 105
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ēku siltuma un mitruma izolācija

Prof. A.Borodiņecs , Ķīp6A/6B - 245

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Ēku siltuma un mitruma izolācija

Prof. A.Borodiņecs , Ķīp6A/6B - 245

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)