Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 10.00

Lekc. Tiesību pamati medicīnā

Doc. V.Zemīte , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: 2.-16. , RHCT0 4.kurss,1.grupa - Brīvā izvēle

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lekt. T.Kabiša , Ķīp6A/6B - 132

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Lekt. T.Kabiša , Ķīp6A/6B - 440

14.30 - 16.05

Lekc. Biznesa socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Lekc. Biznesa socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Inženierķīmija

Doc. J.Vaivads , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika

Lekt. T.Kabiša , PV3/7 - 213 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lekt. T.Kabiša , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Inženierķīmija

Doc. J.Vaivads, Asoc.prof. J.Millers , PV3/7 - 414 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

O.Salfetņikova , Ķīp6A/6B - 452
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lab.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Lekt. I.Jurāne , Ķīp6A/6B - 446

14.30 - 16.05

Lekc. Elektrotehnika un elektronika

Asoc.prof. A.Podgornovs , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika

Asoc.prof. A.Podgornovs , Āz12-K1 - 221 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. T.Kabiša , Ķīp6A/6B - 440

16.30 - 18.05

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , M1/1 - 309 , Tiem studentiem, kuri ir izvēlējušies vācu val
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Medicīniskā informātika

O.Rasnačs , Ķīp6A/6B - 131

14.30 - 16.05

Pr.d. Medicīniskā informātika

O.Rasnačs , Ķīp6A/6B - 131 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)