Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCN0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lekt. T.Kabiša , Ķīp6A/6B - 132

12.30 - 14.05

Lab.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Lekt. V.Stroževa , Ķīp6A/6B - 437
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , Ķīp6A/6B - 440

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lekt. T.Kabiša , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Angļu valoda

L.Derkača , Ķīp6A/6B - 357 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

L.Derkača , Ķīp6A/6B - 458 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , V36 (Ez6) - 521 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Ievads specialitātē

I.Odītis , V36 (Ez6) - 515 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Lekt. T.Kabiša , V36 (Ez6) - 528

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Lekt. T.Kabiša , V36 (Ez6) - 528 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Materiālzinības

J.Ozoliņš , V36 (Ez6) - 528 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Materiālzinības

J.Ozoliņš , V36 (Ez6) - 528

16.30 - 18.05

Lab.d. Materiālzinības

Doc. G.Muižnieks , V36 (Ez6) - 103 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. T.Kabiša , Ķīp6A/6B - 440

16.30 - 18.05

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , M1/1 - 309 , Tiem studentiem, kuri ir izvēlējušies vācu val
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Prof. O.Kononova , V36 (Ez6) - 338

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Prof. O.Kononova , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)