Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Noliktavu loģistika

Asoc.prof. M.Urbaha, A.Rudēvics, R.Klaucāns, S.Mašiņenkovs , Lo1/V - VII , Nedēļas: 1.-14.

Lekc.; Pr.d. Noliktavu loģistika

Asoc.prof. M.Urbaha, A.Rudēvics, R.Klaucāns, S.Mašiņenkovs , - , Nedēļas: 15.-16. , Lekcijas-ekskursijas uzņēmumos

14.30 - 16.05

Lekc. Biznesa socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Noliktavu loģistika

Asoc.prof. M.Urbaha, A.Rudēvics, R.Klaucāns, S.Mašiņenkovs , - , Nedēļas: pāra , Lekcijas-ekskursijas uzņēmumos

16.30 - 18.05

Lekc. Biznesa socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Darba aizsardzība

Doc. J.Bērziņš , M1/1 - 304 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Datorizētā projektēšana mašīnbūvē (pamati)

S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205

12.30 - 14.05

Lekc. Transportmašīnu materiāli

Doc. V.Ņesterovskis , Lo1/V - 202

14.30 - 16.05

Pr.d. Transportmašīnu materiāli

Doc. V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Lietišķā mehānika

Prof. V.Pavelko , Lo1/V - 301

12.30 - 14.05

Lekc. Transporta sistēmu funkcionēšanas pamati

Doc. V.Feofanovs , Lo1/V - 409
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datoru pielietošana transporta inženieru uzdevumu risināšanā

S.Bratarčuks , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 2.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Datoru pielietošana transporta inženieru uzdevumu risināšanā

S.Bratarčuks , Lo1/V - 205 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Transporta vadības diskrētie modeļi

E.Šidlovska , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

Pr.d. Transporta vadības diskrētie modeļi

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.

12.30 - 14.05

Lekc. Transporta vadības diskrētie modeļi

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)