Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Telekomunikāciju sistēmas

Asoc.prof. S.Spolītis , Āz12 - 201 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Telekomunikāciju sistēmas

Asoc.prof. S.Spolītis , Āz12 - 201 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Energoelektronikas objektu kontroles sistēmas

Doc. I.Steiks , Ķīp6 - 116

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

I Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 10.

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Ņ.Kočanovs , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.,6.,11.,14.

E Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Ņ.Kočanovs , KC6 - 221 , Nedēļa: 16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 303 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Energoelektronikas objektu kontroles sistēmas

Doc. I.Steiks , Ķīp6 - 116 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Energoelektronikas sistēmu projektēšana

Asoc.prof. V.Bražis , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: pāra

Lekc. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , KC6 - 311 , Nedēļas: 6.-15.

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Ņ.Kočanovs , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.,6.,11.,14.

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Lekc.; Pr.d. Ievads valodniecībā

Asoc.prof. A.Roskoša , Kr1 - 102

Lekc.; Pr.d. Angļu valodā runājošo valstu politiskās un ekonomiskās sistēmas studijas

Ņ.Karagodina , Kr1 - 103

14.30 - 16.05

Pr.d. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Asoc.prof. V.Jevstigņejevs , V36 (Ez6) - 205 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Programmēšanas valodas datortehnoloģijās

Asoc.prof. M.Gorobecs , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Energoelektronikas sistēmu projektēšana

Asoc.prof. V.Bražis , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: 1.-6.,8.-16.

Lekc.; Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

Prof. O.Ņikiforova , S1 - 512

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Ņ.Kočanovs , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.,6.,11.,14.

Pr.d. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , KC6 - 311 , Nedēļas: 6.-15.

Lekc.; Pr.d. Angļu valodā runājošo valstu politiskās un ekonomiskās sistēmas studijas

Ņ.Karagodina , Kr1 - 103 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Ņ.Kočanovs , KC6 - 223 , Nedēļas: 3.,6.,11.

Lekc.; Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

Prof. O.Ņikiforova , S1 - 512 , Nedēļas: 9.-16.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskās analīzes teorija

Doc. N.Koleda , KC6 - 523

Lekc. Izmaksu analīze

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 309 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Doc. N.Fiļipoviča , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-12.

Lekc. Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (vācu valoda) 2

L.Rozenberga , Kr1 - 102 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Izmaksu analīze

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 309 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskās analīzes teorija

Doc. N.Koleda , KC6 - 523
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Lekt. I.Kočote , Kr1 - 106 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Automātikas elementi

Prof. N.Kuņicina, I.Uteševs , Ķīp6 - 116

Lekc. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko , Kr1 - 106 , Nedēļas: pāra

Lekc. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , K1 - 219 , Nedēļas: 6.-7.

10.15 - 11.50

Lekc. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko , Kr1 - 106 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Automātikas elementi

Prof. N.Kuņicina, I.Uteševs , Ķīp6 - 117

Lekc. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Lekt. I.Kočote , Kr1 - 106 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , K1 - 219 , Nedēļas: 6.-7.

Lekc. Uzņēmējdarbības procesu vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs , KC6 - 307

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

10.30 - 12.30

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Prof. A.Januševskis , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļas: 4.-16.

12.30 - 14.05

Pr.d. Netradicionālie enerģijas avoti

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105 , Nedēļas: pāra

Lekc. Runas un klausīšanās prasmju attīstīšana

A.Veldruma , Kr1 - 104

Lekc. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Lekc. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana

Prof. M.Kirikova , D2 - 529

12.30 - 16.05

Lekc. Vides pārvaldība

S.Valtere , Āz12-K1 - 516 , Nedēļas: 8.-13.

14.30 - 16.05

Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.,3.,7.,9.,11.,13.,15.

Lekc. Energoelektronikas objektu kontroles sistēmas

Doc. I.Steiks , Ķīp6 - 116

Lekc. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Lekc. Netradicionālie enerģijas avoti

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Prof. I.Tipāns , K1 - 317a

Lekc. Mikroekonomika

A.Fedotovs , KC6 - 411

Lekc. Mikroekonomikas analīze

A.Fedotovs , KC6 - 411

Lekc. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.-4.,6.-16.

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Pr.d. Programmēšanas valodas datortehnoloģijās

Asoc.prof. M.Gorobecs , Āz12-K1 - 522

18.15 - 19.50

Pr.d. Zinātniskā rakstu valoda

Prof. L.Iļinska , Kr1 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Prof. M.Kirikova, Doc. G.Alksnis , D2 - 546

20.15 - 21.50

Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Prof. M.Kirikova, Doc. G.Alksnis , D2 - 546
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Asoc.prof. S.Spolītis , Āz12 - 223 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Doc. O.Belmanis , Āz12 - 223

Lekc.; Pr.d. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Asoc.prof. V.Jevstigņejevs , V36 (Ez6) - 205

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Asoc.prof. A.Auziņš , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.-4.,6.-11.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Asoc.prof. A.Auziņš , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.-4.,6.-11.

Lekc. Ekonomiskās domas vēsture

A.Fedotovs , K1 - 317a

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Lekt. I.Eriņa , M1/1 - 303

Lekc.; Lab.d. Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana

S.Kuzņecovs, P.Nagaraj , Lo1/V - 205

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 523

Lab.d. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Lekt. V.Boļšakovs , D2 - 447 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 419

Pr.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 401 , Nedēļas: 2.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Prof. J.Merkurjevs , S1 - 412 , Nedēļas: 6.-13.

20.15 - 21.50

Lekc. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Prof. J.Merkurjevs , S1 - 412 , Nedēļas: 6.-13.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

M.Dubickis , M1/1 - 202

Lekc.; Pr.d. Tehniskā dizaina pamati

Asoc.prof. A.Geriņa-Ancāne , PV1 - 101

10.30 - 12.40

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Prof. A.Januševskis , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļa: 3.

12.30 - 14.05

Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

M.Dubickis , M1/1 - 202

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Lekc.; Pr.d. Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem

Lekt. M.Vorobjovs , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: pāra

12.30 - 16.05

Lekc. Vides pārvaldība

S.Valtere , Āz12-K1 - 516 , Nedēļas: 6.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Doc. P.Patļins , KC6 - 321

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības procesu vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs , M1/1 - 304

14.30 - 16.05

Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Doc. P.Patļins , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Lekc. Optimizācijas metodes

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 338

16.30 - 18.05

Pr.d. Optimizācijas metodes

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 338

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Lekc. Projektu plānošana un kontrole

U.Mālmanis , K1 - 317a , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Pr.d. Projektu plānošana un kontrole

U.Mālmanis , K1 - 317a , Nedēļas: 5.-16.

Lekc. Biznesa analītika

Prof. I.Eriņš, I.Birzniece , D2 - 529

20.15 - 21.50

Pr.d. Biznesa analītika

Prof. I.Eriņš, I.Birzniece , D2 - 529
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem

Prof. I.Galkins , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: 3.-14.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem

Prof. I.Galkins , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: 3.-14.

Lekc. Organizāciju psiholoģija

S.Rēvele , Kr1 - 200

12.30 - 14.05

Lekc. Mikroekonomikas analīze

A.Fedotovs , K1 - 317a

Lekc. Mikroekonomika

A.Fedotovs , K1 - 317a

14.30 - 16.05

Lekc. Ekonomiskās domas vēsture

A.Fedotovs , K1 - 317a , Nedēļas: pāra

Lekc. Energoelektronikas sistēmu projektēšana

Asoc.prof. V.Bražis , Āz12-K1 - 115 , Nedēļa: 8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)