Ķīmijas tehnoloģija (AKBL0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lab.d. Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)

Asoc.prof. N.Batenko , PV3/7 - 312 , Nedēļas: 2.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. S.Gaidukovs , PV3/7 - 320 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , D2 - 149

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , D2 - 149 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)

Asoc.prof. N.Batenko , PV3/7 - 356 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)

Asoc.prof. N.Batenko , PV3/7 - 310 , Nedēļas: 2.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

Prof. M.Jure , - , Nedēļas: 2.-9. , telpa PV3/7 - 268

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

Prof. M.Jure , - , Nedēļas: 2.-9. , telpa PV3/7 - 268

14.30 - 16.05

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Asoc.prof. M.Iltiņa , D2 - 149 , Nedēļas: 5.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Prof. M.Dobelis , Ķīp6A/6B - 446

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Asoc.prof. M.Iltiņa , S1 - 202

16.30 - 18.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

E.Peina , K1 - 403 , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

E.Peina , K1 - 403 , Nedēļas: 5.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Jurenoks , S1 - 209-211 , II grupa

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Jurenoks , S1 - 209-211 , Nedēļas: nepāra , II grupa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)