Ģeomātika (RBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Ģeomātikas datu apstrādes pamati

Asoc.prof. M.Kaļinka , M1/1 - 120

12.30 - 14.05

Lekc. Ģeodēzisko mērījumu apstrāde

Asoc.prof. M.Kaļinka , M1/1 - 120

14.30 - 16.05

Lab.d. Ģeodēzisko mērījumu apstrāde

Asoc.prof. M.Kaļinka , M1/1 - 120 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Kartogrāfija un fotogrammetrija (studiju projekts)

Asoc.prof. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 441 , Nedēļas: 9.-16.

Lab.d. Fotogrammetrija

Doc. O.Metuma , Ķīp6A/6B - 441 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lab.d. Fotogrammetrija

Doc. O.Metuma , Ķīp6A/6B - 441 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Kartogrāfija un fotogrammetrija (studiju projekts)

Asoc.prof. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 441 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Fotogrammetrija

Asoc.prof. M.Kaļinka , M1/1 - 120

16.30 - 18.05

Lekc. Astronomija

K.Bērziņš , M1/1 - 120
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmas

J.Erns , M1/1 - 125

14.30 - 17.00

Lekc. Nekustamā īpašuma kadastrs

A.Rausis , KC6 - 308
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Reljefa skaitliskie modeļi

Doc. J.Ancāns , M1/1 - 125

12.30 - 14.05

Lab.d. Augstākā ģeodēzija

Doc. J.Ancāns, Asoc.prof. J.Kaminskis , M1/1 - 412 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Augstākā ģeodēzija

Asoc.prof. J.Kaminskis , M1/1 - 412 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Augstākā ģeodēzija

Asoc.prof. J.Kaminskis , M1/1 - 412 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)