Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMMM0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Programmēšanas valodas

Asoc.prof. M.Uhanova , S1 - 202 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Programmēšanas valodas

Asoc.prof. M.Uhanova , S1 - 209-211 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Mākslīgā intelekta pamati

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 515

12.30 - 14.05

Lekc. Objektorientētās programmatūras attīstība

P.Rusakovs , S1 - 514

Pr.d. Termodinamika un gāzes dinamika

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105 , Nedēļas: 4.-15.

14.30 - 16.05

Lekc. Termodinamika un gāzes dinamika

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105 , Nedēļas: 4.-15.

Pr.d. Objektorientētās programmatūras attīstība

P.Rusakovs , D2 - 522

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Būvju remonta darbu tehnoloģija

Asoc.prof. M.Vilnītis , Ķīp6A/6B - 348

18.15 - 19.50

Lekc. Modernās datu tehnoloģijas

Prof. J.Eiduks, A.Auziņš , S1 - 515

20.15 - 21.50

Pr.d. Modernās datu tehnoloģijas

Prof. J.Eiduks, A.Auziņš , S1 - 515
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Mākslīgā intelekta pamati

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 207 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Rotoru mašīnas

I.Vīksne , PV1 - 105

10.30 - 12.30

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Prof. A.Januševskis , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļas: 4.-16.

12.30 - 14.05

Pr.d. Rotoru mašīnas

I.Vīksne , PV1 - 105 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Celšanas un transporta mašīnas

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 338

Pr.d. Netradicionālie enerģijas avoti

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Netradicionālie enerģijas avoti

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105

Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.,3.,7.,9.,11.,13.,15.

Pr.d. Celšanas un transporta mašīnas

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 338

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Prof. I.Tipāns , K1 - 317a

Lekc. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.-4.,6.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Asoc.prof. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 205

Lekc. Mašīnu dinamika un vadība (maģistriem)

Prof. J.Vība , PV1 - 105

10.15 - 11.50

Pr.d. Mašīnu dinamika un vadība (maģistriem)

Prof. J.Vība , PV1 - 105

Lekc. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Doc. O.Belmanis , Āz12 - 223

12.30 - 14.05

Lekc. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Doc. O.Belmanis , Āz12 - 223 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Mašīnu dinamika un stiprība

Prof. V.Beresņevičs , V36 (Ez6) - 522

Pr.d. Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte

Lekt. I.Vaicis , PV1 - 105

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Prof. O.Kononova , V36 (Ez6) - 517

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Mašīnu dinamika un stiprība

Prof. V.Beresņevičs , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte

Lekt. I.Vaicis , PV1 - 105

16.30 - 18.05

Lekc. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Prof. I.Tipāns , K1 - 317a
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Kompozītmateriālu un elastomēru mehānika

Prof. A.Krasņikovs , PV3/7 - 356

Lekc.; Pr.d. Tehniskā dizaina pamati

Asoc.prof. A.Geriņa-Ancāne , PV1 - 101

10.30 - 12.40

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Prof. A.Januševskis , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļa: 3.

12.30 - 14.05

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105

14.30 - 16.05

Pr.d. Hidro- un gāzu dinamika

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Optimizācijas metodes

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 338

16.30 - 18.05

Pr.d. Optimizācijas metodes

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 338

Lekc. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

D.Brodņevs , Lo1/V - 202

Lekc. Projektu plānošana un kontrole

U.Mālmanis , K1 - 317a , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Pr.d. Projektu plānošana un kontrole

U.Mālmanis , K1 - 317a , Nedēļas: 5.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elektro, pneimo un hidroautomātika

O.Jakovļevs , PV1 - 105 , Nedēļas: pāra

Lekc. Cilvēka faktors

A.Gamaļejevs , Lo1/V - 409

10.15 - 11.50

Lekc. Elektro, pneimo un hidroautomātika

O.Jakovļevs , PV1 - 105 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

S.Rēvele , Kr1 - 200

12.30 - 14.05

Pr.d. Elektro, pneimo un hidroautomātika

O.Jakovļevs , PV1 - 105 , Nedēļas: pāra

Lekc. Skaitliskā analīze mašīnu dinamikas pētīšanā (maģistriem)

Lekt. M.Čerpinska , V36 (Ez6) - 334

14.30 - 16.05

Pr.d. Skaitliskā analīze mašīnu dinamikas pētīšanā (maģistriem)

Lekt. M.Čerpinska , V36 (Ez6) - 334

Lekc. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze

O.Jakovļevs , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze

O.Jakovļevs , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)