Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Skaitliskā analīze inženiermehānikā

Lekt. M.Čerpinska , PV1 - 105 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Mākslīgā intelekta pamati

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 515

Lekc.; Pr.d. Angļu valodā runājošo valstu mācība

Ņ.Karagodina , Kr1 - 102

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Ņ.Kočanovs , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.,6.,11.,14.

E Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Ņ.Kočanovs , KC6 - 221 , Nedēļa: 16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 303 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Termodinamika un gāzes dinamika

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105 , Nedēļas: 4.-15.

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

S.Petroviča , S1 - 208 , Nedēļas: pāra

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 403

Lekc. Gaisakuģu aerodinamika, konstrukcija un sistēmas

Doc. M.Hauka , Lo1/V - 311

Lekc.; Pr.d. Angļu valodā runājošo valstu politiskās un ekonomiskās sistēmas studijas

Ņ.Karagodina , Kr1 - 103

14.30 - 16.05

Pr.d. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Asoc.prof. V.Jevstigņejevs , V36 (Ez6) - 205 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Termodinamika un gāzes dinamika

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105 , Nedēļas: 4.-15.

Lekc.; Pr.d. Angļu valodā runājošo valstu politiskās un ekonomiskās sistēmas studijas

Ņ.Karagodina , Kr1 - 103 , Nedēļas: pāra

Pr.d.; Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 422

Lekc. Sakaru virzošās sistēmas

Doc. A.Supe , Āz12 - 121

18.15 - 19.50

Lekc. Standartizācija, sertifikācija un licencēšana gaisa transportā

R.Bogdane , Lo1/V - 301

Lekc. Lidojumu drošības teorētiskie pamati

A.Arshad , Lo1/V - VI

Lekc. Izmaksu analīze

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 309 , Nedēļas: 5.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Izmaksu analīze

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 309 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc. Transporta ekoloģija

Doc. V.Lapkovskis , Lo1/V - 301 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

Doc. K.Boločko , S1 - 208 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

Lekt. M.Kovaļovs , S1 - 108 , Nedēļas: pāra

Lekc. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko , Kr1 - 106 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 403

Lekc. Gaisakuģu automātiskās vadības sistēmas

Doc. S.Tretjakovs , Lo1/V - 215

10.15 - 11.50

Lekc. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko , Kr1 - 106 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Mākslīgā intelekta pamati

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 207 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

D.Baltiņa , Kr1 - 200

Lekc. Uzņēmējdarbības procesu vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs , KC6 - 307

Lekc. Rotoru mašīnas

I.Vīksne , PV1 - 105

10.30 - 12.30

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Prof. A.Januševskis , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļas: 4.-16.

12.30 - 14.05

Pr.d. Rotoru mašīnas

I.Vīksne , PV1 - 105 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Celšanas un transporta mašīnas

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 338

Lekc. Runas un klausīšanās prasmju attīstīšana

A.Veldruma , Kr1 - 104

Pr.d. Netradicionālie enerģijas avoti

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Netradicionālie enerģijas avoti

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105

Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.,3.,7.,9.,11.,13.,15.

Pr.d. Elektriskās piedziņas teorētiskie pamati

Prof. A.Žiravecka , Āz12-K1 - 522

Pr.d. Celšanas un transporta mašīnas

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 338

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Prof. I.Tipāns , K1 - 317a

Lekc. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.-4.,6.-16.

Lekc. Mikroekonomika

A.Fedotovs , KC6 - 411
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Skaitliskās metodes

Prof. A.Koliškins , S1 - 105 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Siltummācība

Asoc.prof. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 205

Lekc. Mašīnu dinamika un vadība (maģistriem)

Prof. J.Vība , PV1 - 105

10.15 - 11.50

Lekc. Skaitliskās metodes

Prof. A.Koliškins , M1/1 - 303 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Mašīnu dinamika un vadība (maģistriem)

Prof. J.Vība , PV1 - 105

Lekc.; Pr.d. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Asoc.prof. V.Jevstigņejevs , V36 (Ez6) - 205

Lekc. Gaisakuģu lidojuma drošība

V.Šestakovs , Lo1/V - 312 , pēc vienošanas

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisakuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)

Doc. M.Hauka , Lo1/V - 311

Pr.d. Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte

Lekt. I.Vaicis , PV1 - 105

Pr.d. Mašīnu dinamika un stiprība

Prof. V.Beresņevičs , V36 (Ez6) - 522

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Prof. O.Kononova , V36 (Ez6) - 517

Lekc. Sistēmu un procesu teorija

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 515

Lekc. Automātikas pamati

Asist. Ē.Kļaviņš , M1/1 - 218

Pr.d. Ražošanas procesu automatizācijas pamati

Asoc.prof. V.Bražis , Āz12-K1 - 303 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Mašīnu dinamika un stiprība

Prof. V.Beresņevičs , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 523

Lekc. Ražošanas procesu automatizācijas pamati

Asoc.prof. V.Bražis , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 1.-6.,8.-16.

Pr.d. Sistēmu un procesu teorija

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 207

Lekc. Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte

Lekt. I.Vaicis , PV1 - 105

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 419

Pr.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 401 , Nedēļas: 2.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu pamati

K.Al Siblani , Kr1 - 209

Lekc. Sistēmu teorija

Prof. J.Grundspeņķis , S1 - 515

20.15 - 21.50

Pr.d. Sistēmu teorija

Prof. J.Grundspeņķis , S1 - 515

Pr.d. Finanšu pamati

K.Al Siblani , Kr1 - 209

Lekc. Transporta ekoloģija

Doc. V.Lapkovskis , Lo1/V - 301
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātiskā statistika

J.Fjodorovs , D2 - 442 , Nedēļas: 3.-14.

10.15 - 11.50

Lekc. Kompozītmateriālu un elastomēru mehānika

Prof. A.Krasņikovs , PV3/7 - 356

Lekc.; Pr.d. Tehniskā dizaina pamati

Asoc.prof. A.Geriņa-Ancāne , PV1 - 101

10.30 - 12.40

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Prof. A.Januševskis , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļa: 3.

12.30 - 14.05

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības procesu vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs , M1/1 - 304

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Doc. P.Patļins , KC6 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Doc. P.Patļins , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Hidro- un gāzu dinamika

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 105 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Plūsmas mehānika

Doc. K.Kravalis , V36 (Ez6) - 112 , Nedēļas: pāra

Pr.d. Elektriskās piedziņas teorētiskie pamati

Prof. A.Žiravecka , Āz12-K1 - 319

Lekc.; Pr.d. Materiālzinību pamati

Doc. D.Stepins , Āz12 - 407

Lekc. Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošinājums

Doc. M.Hauka , Lo1/V - 202

Lekc. Optimizācijas metodes

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 338

16.30 - 18.05

Pr.d. Optimizācijas metodes

Prof. J.Vība , V36 (Ez6) - 338

Lekc. Gaisakuģu elektronisko sistēmu tehniskā ekspluatācija

D.Brodņevs , Lo1/V - 202

Lekc. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

D.Brodņevs , Lo1/V - 202

Lekc. Elektriskās piedziņas teorētiskie pamati

Prof. A.Žiravecka , Āz12-K1 - 116

Lekc. Projektu plānošana un kontrole

U.Mālmanis , K1 - 317a , Nedēļas: 5.-16.

Lekc. Plūsmas mehānika

Doc. K.Kravalis , V36 (Ez6) - 112 , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

Lekc. Aviācijas ierīces un sistēmas

Prof. A.Urbahs, A.Kutins , Lo1/V - 202

Lekc.; Pr.d. Gaisakuģu elektronisko iekārtu tehniskā ekspluatācija (studiju projekts)

D.Brodņevs , Lo1/V - 206
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Sakaru virzošās sistēmas

Doc. A.Supe , Āz12 - 213

Lekc. Cilvēka faktors

A.Gamaļejevs , Lo1/V - 409

Lekc.; Pr.d. Elektro, pneimo un hidroautomātika

O.Jakovļevs , PV1 - 105 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Elektro, pneimo un hidroautomātika

O.Jakovļevs , PV1 - 105 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Aviācijas konstrukciju mehānika

A.Arshad , Lo1/V - 202

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Sakaru virzošās sistēmas

Doc. A.Supe , Āz12 - 213

12.30 - 14.05

Pr.d. Elektro, pneimo un hidroautomātika

O.Jakovļevs , PV1 - 105 , Nedēļas: pāra

Lekc. Mikroekonomika

A.Fedotovs , K1 - 317a

Lekc. Netradicionālo enerģijas pārveidotāju sistēmas un uzkrājēji

Asoc.prof. V.Bražis , Āz12-K1 - 522

Lekc. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs , Ķīp6A/6B - 137 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs , Ķīp6A/6B - 355 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Netradicionālo enerģijas pārveidotāju sistēmas un uzkrājēji

Asoc.prof. V.Bražis , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs , Ķīp6A/6B - 355 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs , Ķīp6A/6B - 137 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība 2

Asoc.prof. M.Vilnītis , Ķīp6A/6B - 139

Lekc. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze

O.Jakovļevs , PV1 - 105 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze

O.Jakovļevs , PV1 - 105 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)