Uzņēmējdarbības finanses (AIMF0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

D.Brīvulis , K1 - 301 , Nedēļas: 6.-14.

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 2

Asoc.prof. K.Oganisjana , KC6 - 307 , Nedēļas: 5.,14.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse

Asoc.prof. K.Oganisjana , KC6 - 307

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 2

Asoc.prof. K.Oganisjana , KC6 - 307
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā

A.Čirjevskis , KC6 - 307

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā

A.Čirjevskis , KC6 - 307 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Finanšu pārskati

Doc. J.Bistrova , KC6 - 303

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Finanšu pārskati

Doc. J.Bistrova , KC6 - 307
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu ekonomika

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 307 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Finanšu ekonomika

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 401 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lekc. Finanšu ekonomika

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 309 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Finanšu ekonomika

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 401 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Pr.d. Finansiālās informācijas analīzes metodes

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 401 , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Finansiālās informācijas analīzes metodes

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 401 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)