Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas pamati

S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205

12.30 - 14.05

Lekc. Transporta līdzekļu remonta tehnoloģijas pamati

Doc. V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109 , Nedēļas: 5.-12.

Pr.d. Transporta līdzekļu remonta tehnoloģijas pamati

Doc. V.Ņesterovskis , Lo1/V - 306 , Nedēļas: 13.-16.

Lekc. Transporta līdzekļu remonts

Doc. V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109 , Nedēļas: 1.-4.

14.30 - 16.05

Pr.d. Transporta līdzekļu remonta tehnoloģijas pamati

Doc. V.Ņesterovskis , Lo1/V - 306 , Nedēļas: 13.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

A.Rudēvics, R.Klaucāns, S.Mašiņenkovs , Lo1/V - 202 , Nedēļas: 2.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība

Doc. V.Feofanovs , Lo1/V - 202 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

A.Rudēvics, R.Klaucāns, S.Mašiņenkovs , Lo1/V - 202 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība

Doc. V.Feofanovs , Lo1/V - 202 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Varbūtību un drošuma teorija

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Varbūtību un drošuma teorija

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Varbūtību un drošuma teorija

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.

16.30 - 18.05

Lab.d. Varbūtību un drošuma teorija

E.Šidlovska , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Transporta līdzekļu remonts

Doc. V.Ņesterovskis , Lo1/V - 306 , Nedēļas: 13.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Transporta līdzekļu remonts

Doc. V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109 , Nedēļas: 1.-12.

Pr.d. Transporta līdzekļu remonts

Doc. V.Ņesterovskis , Lo1/V - 306 , Nedēļas: 13.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Transporta terminālu uzbūve

Asoc.prof. M.Urbaha, A.Rudēvics, R.Klaucāns, S.Mašiņenkovs , Lo1/V - VII , Nedēļas: 1.-12.

Lekc.; Pr.d. Transporta terminālu uzbūve

Asoc.prof. M.Urbaha, A.Rudēvics, R.Klaucāns, S.Mašiņenkovs , - , Nedēļas: 13.-16. , Lekcijas-ekskursijas uzņēmumos

14.30 - 16.05

Lekc. Transporta terminālu uzbūve (studiju projekts)

Asoc.prof. M.Urbaha, A.Rudēvics, R.Klaucāns, S.Mašiņenkovs , Lo1/V - VII , Nedēļas: 1.-12.

Lekc.; Pr.d. Transporta terminālu uzbūve (studiju projekts)

Asoc.prof. M.Urbaha, A.Rudēvics, R.Klaucāns, S.Mašiņenkovs , - , Nedēļas: 13.-16. , Lekcijas-ekskursijas uzņēmumos

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)