Ģeomātika (RBGE0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Pilsētvides topogrāfiskā uzmērīšana

Doc. M.Reiniks , M1/1 - 309
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Ģeomātikas datu apstrādes pamati 2

Asoc.prof. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 455 , Pāra nedēļā 441. telpa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)