Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCG0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Doc. O.Pavļenko , M1/1 - 303
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Doc. I.Dzenīte , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: 3.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Siltumapmaiņa

Asoc.prof. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 202

12.30 - 14.05

Pr.d.; Lab.d. Siltumapmaiņa

Asoc.prof. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 202 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Siltumapgādes sistēmas

Doc. A.Cers , V36 (Ez6) - 206
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 101

10.15 - 11.50

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asoc.prof. D.Rusovs , PV1 - 110

14.30 - 16.05

Lekc. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , D2 - 149
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Termiskie dzinēji

Asoc.prof. D.Rusovs , V36 (Ez6) - 206

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika

Doc. T.Novohatska , V36 (Ez6) - 522

14.30 - 16.05

Lekc. Teorētiskā mehānika

Doc. T.Novohatska , V36 (Ez6) - 522 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)