Drošības inženierija (RICO0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ugunsdzēsības un glābšanas darbu taktika un aprīkojums

J.Kisļaks , KC6 - 121

12.30 - 14.05

Lekc. Tehnoloģisko procesu ugunsdrošība un sprādzienbīstamība

J.Kisļaks , KC6 - 121

14.30 - 16.05

Pr.d. Tehnoloģisko procesu ugunsdrošība un sprādzienbīstamība

J.Kisļaks , KC6 - 121 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Mazā biznesa vadīšana

J.Jakubāne , KC6 - 311 , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Pr.d. Būvju apsekošana un pārbaude

Doc. A.Ūdris , Ķīp6A/6B - 137 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Būvju apsekošana un pārbaude

Doc. A.Ūdris , Ķīp6A/6B - 137

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķā komunikācija

Doc. I.Ezera , KC6 - 303 , Brīvā izvēle

16.30 - 18.05

Pr.d. Drošības tehnika (studiju projekts)

Doc. J.Bērziņš , KC6 - 121 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Drošības tehnika (studiju projekts)

Doc. J.Bērziņš , KC6 - 121 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)