Inženiertehnikas dizains (RMKP0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Mašīnbūves rasēšana

G.Upītis , V36 (Ez6) - 410

12.30 - 18.05

Pr.d. Galdizdevniecības (DTP) prakse

Asoc.prof. A.Geriņa-Ancāne , V36 (Ez6) - 341
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Papildkurss angļu valodā

L.Derkača , V36 (Ez6) - 434

10.15 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Iepakošanas materiāli un veidi

Doc. J.Kaņeps , V36 (Ez6) - 347
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Dizaina darbnīcas

Lekt. E.Bože-Irbe , V36 (Ez6) - 347

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Dizaina darbnīcas

Lekt. E.Bože-Irbe , V36 (Ez6) - 347

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)