Aviācijas transports (RMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati

D.Brodņevs , Lo1/V - 206 , Nedēļas: 15.-16.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati

D.Brodņevs , Lo1/V - 206 , Nedēļas: 15.-16.

Lekc.; Pr.d. Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati

Doc. Ē.Ozoliņš , PV1 - 211 , Nedēļas: 1.-14.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Aviotehnikas ražošanas tehnoloģijas pamati

Doc. Ē.Ozoliņš , PV1 - 211 , Nedēļas: 1.-14.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Siltumtehnika un termodinamika

Doc. I.Ozoliņš , Lo1/V - 301

10.15 - 11.50

Pr.d. Aerohidromehānika

S.Kuzņecovs , Lo1/V - 301

12.30 - 14.05

Pr.d. Aviācijas konstrukciju mehānika

Doc. Ē.Ozoliņš , Lo1/V - 301
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Tehniskā mehānika 2

Prof. V.Pavelko , Lo1/V - 301

10.15 - 11.50

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas

I.Smirnovs , Lo1/V - 409

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisakuģu aerodinamika

S.Kuzņecovs , Lo1/V - 409
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas

I.Smirnovs , Lo1/V - 409

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana

Doc. Ē.Ozoliņš , Lo1/V - 205

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Aerohidromehānika

S.Kuzņecovs , Lo1/V - 301 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)