Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (AICS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 501

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

D.Brīvulis , K1 - 301 , Nedēļas: 6.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

D.Baltiņa , Kr1 - 200

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

A.Džafarova , K1 - 219 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Ievads studiju nozarē

L.Supe , KC6 - 311 , Nedēļas: 5.-12.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

A.Džafarova , KC6 - 215 , Nedēļas: 5.-16.

16.30 - 18.05

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

E.Peina , K1 - 317a , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

E.Peina , K1 - 317a , Nedēļas: 5.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Ekonomika

Lekt. A.Mihņenoka , KC6 - 308

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomika

Lekt. A.Mihņenoka , KC6 - 308

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Vadības socioloģija

K.Valtiņš , Kr1 - 200 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Vadības socioloģija

K.Valtiņš , Kr1 - 200 , Nedēļas: 5.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)