Aviācijas transports (RMCAE)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Gaisakuģu elektrificētās sistēmas

P.Trifonovs-Bogdanovs, P.Nagaraj , Lo1/V - 312

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisakuģu elektrificētās sistēmas

P.Trifonovs-Bogdanovs, P.Nagaraj , Lo1/V - 312 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošinājums

Prof. M.Kleinhofs , Lo1/V - 312

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Gaisakuģu elektronisko iekārtu tehniskā ekspluatācija (studiju projekts)

D.Brodņevs , Lo1/V - 206
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Aviācijas likumdošana

V.Šestakovs, L.Miķelsons , Lo1/V - 202

10.15 - 11.50

Lekc. Avionikas ierīču ķēdes un signāli

P.Trifonovs-Bogdanovs , Lo1/V - 401

12.30 - 14.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-

14.30 - 16.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Cilvēka faktors

A.Gamaļejevs , Lo1/V - 409

10.15 - 11.50

Lekc. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

I.Smirnovs , Lo1/V - 410 , TAA238: Aviācijas elektronikas funkcionālie mezgli

12.30 - 14.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)