Aviācijas transports (RMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Aviācijas likumdošana

V.Šestakovs, L.Miķelsons , Lo1/V - 202

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisakuģu lidojuma drošība

V.Šestakovs , Lo1/V - 312

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisakuģu aerodinamika

S.Kuzņecovs , Lo1/V - 409

14.30 - 16.05

Lekc. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

D.Brodņevs , Lo1/V - 202 , Nedēļas: nepāra , TAA307 Gaisakuģu elektronisko sistēmu tehniskā ekspluatācija

Lekc. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

D.Brodņevs , Lo1/V - 205 , Nedēļas: pāra , TAA307 Gaisakuģu elektronisko sistēmu tehniskā ekspluatācija
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-

16.30 - 18.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-

18.15 - 19.50

Lekc. Aviācijas tehnikas tehniskā diagnostika

Prof. A.Urbahs, Doc. K.Carjova, J.Feščuks, N.Glīzde , Lo1/V - VII , Aviācijas konstrukciju nesagraujošas kontroles metodes

20.15 - 21.50

Pr.d. Aviācijas tehnikas tehniskā diagnostika

Prof. A.Urbahs, Doc. K.Carjova, J.Feščuks, N.Glīzde , Lo1/V - 201 , Nedēļas: nepāra , Aviācijas konstrukciju nesagraujošas kontroles metodes
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Cilvēka faktors

A.Gamaļejevs , Lo1/V - 409

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošinājums

Prof. M.Kleinhofs , Lo1/V - 312

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Gaisakuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija (studiju projekts)

Prof. M.Kleinhofs , Lo1/V - 312

14.30 - 16.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)