Datorsistēmas (ADBD0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Programmēšanas valodas

Asoc.prof. M.Uhanova , S1 - 202 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Programmēšanas valodas

Asoc.prof. M.Uhanova , S1 - 209-211 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Mākslīgā intelekta pamati

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 515

12.30 - 14.05

Pr.d. Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Prof. J.Grundspeņķis, Doc. V.Šakele , S1 - 208 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

S.Petroviča , S1 - 208 , Nedēļas: pāra

Lekc. Objektorientētās programmatūras attīstība

P.Rusakovs , S1 - 514

Lekc. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , KC6 - 311 , Nedēļas: 6.-15.

Lekc. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 403

Lekc.; Pr.d. Angļu valodā runājošo valstu politiskās un ekonomiskās sistēmas studijas

Ņ.Karagodina , Kr1 - 103

14.30 - 16.05

Lekc. Programmēšanas valodas datortehnoloģijās

Asoc.prof. M.Gorobecs , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

Prof. O.Ņikiforova , S1 - 512

Pr.d. Objektorientētās programmatūras attīstība

P.Rusakovs , D2 - 522

Lekc.; Pr.d. Angļu valodā runājošo valstu politiskās un ekonomiskās sistēmas studijas

Ņ.Karagodina , Kr1 - 103 , Nedēļas: pāra

Pr.d.; Lab.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 422

Pr.d. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , KC6 - 311 , Nedēļas: 6.-15.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

Prof. O.Ņikiforova , S1 - 512 , Nedēļas: 9.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Modernās datu tehnoloģijas

Prof. J.Eiduks, A.Auziņš , S1 - 515

Lekc. Zināšanu vadības sistēmas

Prof. M.Kirikova , D2 - 546

Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

Doc. N.Fiļipoviča , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Zināšanu vadības sistēmas

Prof. M.Kirikova , D2 - 546

Pr.d. Modernās datu tehnoloģijas

Prof. J.Eiduks, A.Auziņš , S1 - 515
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Lekt. I.Kočote , Kr1 - 106 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko , Kr1 - 106 , Nedēļas: pāra

Lekc. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , K1 - 219 , Nedēļas: 6.-7.

Lekc.; Pr.d. Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Lekt. T.Solovjova , Āz12 - 403

10.15 - 11.50

Lekc. Funkcionālā komunikācija

Lekt. Z.Seņko , Kr1 - 106 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Mākslīgā intelekta pamati

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 207 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Lekt. I.Kočote , Kr1 - 106 , Nedēļas: pāra

Lekc. Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Prof. J.Grundspeņķis, Doc. V.Šakele , S1 - 515

Lekc.; Pr.d. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , K1 - 219 , Nedēļas: 6.-7.

10.30 - 12.30

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Prof. A.Januševskis , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļas: 4.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Runas un klausīšanās prasmju attīstīšana

A.Veldruma , Kr1 - 104

Lekc. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana

Prof. M.Kirikova , D2 - 529

16.30 - 18.05

Pr.d. Programmēšanas valodas datortehnoloģijās

Asoc.prof. M.Gorobecs , Āz12-K1 - 522
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Skaitliskās metodes

Prof. A.Koliškins , S1 - 105 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Skaitliskās metodes

Prof. A.Koliškins , M1/1 - 303 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas

Doc. A.Jurenoks , D2 - 525

Lekc.; Pr.d. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Doc. A.Supe , Āz12 - 333 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Doc. O.Belmanis , Āz12 - 223

12.30 - 14.05

Lekc. Telekomunikāciju un datoru tīkli

Doc. O.Belmanis , Āz12 - 223 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Lekt. I.Eriņa , M1/1 - 303

Lekc. Automātikas pamati

Asist. Ē.Kļaviņš , M1/1 - 218

Lekc. Ekonomiskās domas vēsture

A.Fedotovs , K1 - 317a

Lekc. Sistēmu un procesu teorija

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 515

14.30 - 16.05

Pr.d. Sistēmu un procesu teorija

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 207

Lab.d. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Lekt. V.Boļšakovs , D2 - 447 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 523

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 419

Pr.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 401 , Nedēļas: 2.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Prof. J.Merkurjevs , S1 - 412 , Nedēļas: 6.-13.

Lekc. Sistēmu teorija

Prof. J.Grundspeņķis , S1 - 515

20.15 - 21.50

Pr.d. Sistēmu teorija

Prof. J.Grundspeņķis , S1 - 515

Lekc. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

Prof. J.Merkurjevs , S1 - 412 , Nedēļas: 6.-13.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Tehniskā dizaina pamati

Asoc.prof. A.Geriņa-Ancāne , PV1 - 101

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

M.Dubickis , M1/1 - 202

Lekc. Elektrosakaru teorija

Lekt. I.Kurbatska , Āz12 - 201

10.30 - 12.40

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju stiprības aprēķinu automatizācija (pamatkurss)

Prof. A.Januševskis , V36 (Ez6) - 338 , Nedēļa: 3.

12.30 - 14.05

Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

M.Dubickis , M1/1 - 202

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Doc. P.Patļins , KC6 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Doc. P.Patļins , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Elektrosakaru teorija

Lekt. I.Kurbatska , Āz12 - 202 , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

Lekc. Biznesa analītika

Prof. I.Eriņš, I.Birzniece , D2 - 529

Lekc. Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija

Prof. M.Kirikova , S1 - 515

20.15 - 21.50

Pr.d. Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija

Prof. M.Kirikova , S1 - 108

Pr.d. Biznesa analītika

Prof. I.Eriņš, I.Birzniece , D2 - 529
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Jurenoks , S1 - 209-211 , II grupa

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Doc. A.Jurenoks , S1 - 209-211 , Nedēļas: nepāra , II grupa

Lekc. Datoru organizācija un asambleri

Doc. G.Alksnis , S1 - 202 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Datoru organizācija un asambleri

Doc. G.Alksnis , S1 - 202

14.30 - 16.05

Lekc. Ekonomiskās domas vēsture

A.Fedotovs , K1 - 317a , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā

Prof. M.Kirikova, R.Strazdiņa , D2 - 529

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)