Datorsistēmas (ADMD0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Programmēšanas valodas

Asoc.prof. M.Uhanova , S1 - 202 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Programmēšanas valodas

Asoc.prof. M.Uhanova , S1 - 209-211 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ciparu iekārtas un sistēmas

Doc. A.Supe , Āz12 - 301 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Mākslīgā intelekta pamati

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 515

Lekc. Prasību inženierija

Prof. M.Kirikova , S1 - 208

12.30 - 14.05

Pr.d. Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Prof. J.Grundspeņķis, Doc. V.Šakele , S1 - 208 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Objektorientētās programmatūras attīstība

P.Rusakovs , S1 - 514

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ciparu iekārtas un sistēmas

Doc. A.Supe , Āz12 - 301

14.30 - 16.05

Lekc. Programmēšanas valodas datortehnoloģijās

Asoc.prof. M.Gorobecs , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Objektorientētās programmatūras attīstība

P.Rusakovs , D2 - 522

Lekc.; Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

Prof. O.Ņikiforova , S1 - 512

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

Prof. O.Ņikiforova , S1 - 512 , Nedēļas: 9.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Zināšanu vadības sistēmas

Prof. M.Kirikova , D2 - 546

Lekc. Modernās datu tehnoloģijas

Prof. J.Eiduks, A.Auziņš , S1 - 515

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskās analīzes teorija

Doc. N.Koleda , KC6 - 523

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskās analīzes teorija

Doc. N.Koleda , KC6 - 523

Pr.d. Modernās datu tehnoloģijas

Prof. J.Eiduks, A.Auziņš , S1 - 515

Pr.d. Zināšanu vadības sistēmas

Prof. M.Kirikova , D2 - 546
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Lekt. I.Kočote , Kr1 - 106 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas

Prof. L.Novickis , S1 - 507

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Mākslīgā intelekta pamati

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 207 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Prof. J.Grundspeņķis, Doc. V.Šakele , S1 - 515

Lekc. Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas

Prof. L.Novickis , S1 - 507

Lekc. Praktiskās gramatikas pamatkurss

Lekt. I.Kočote , Kr1 - 106 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Runas un klausīšanās prasmju attīstīšana

A.Veldruma , Kr1 - 104

Lekc. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana

Prof. M.Kirikova , D2 - 529

14.30 - 16.05

Lekc. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes

Doc. A.Jurenoks , S1 - 507

16.30 - 18.05

Pr.d. Programmēšanas valodas datortehnoloģijās

Asoc.prof. M.Gorobecs , Āz12-K1 - 522

Lekc. Mikroekonomika

A.Fedotovs , KC6 - 411

18.15 - 19.50

Pr.d. Zinātniskā rakstu valoda

Prof. L.Iļinska , Kr1 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Prof. M.Kirikova, Doc. G.Alksnis , D2 - 546

Lekc. Uzņēmumu informācijas tehnoloģijas arhitektūra, lietojumi un integrācija

Prof. J.Grabis , S1 - 407

20.15 - 21.50

Pr.d. Uzņēmumu informācijas tehnoloģijas arhitektūra, lietojumi un integrācija

Prof. J.Grabis , S1 - 407

Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Prof. M.Kirikova, Doc. G.Alksnis , D2 - 546
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Skaitliskās metodes

Prof. A.Koliškins , S1 - 105 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi

Doc. V.Žuravļovs , S1 - 515

10.15 - 11.50

Lekc. Skaitliskās metodes

Prof. A.Koliškins , M1/1 - 303 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi

Doc. V.Žuravļovs , S1 - 515

Lekc.; Pr.d. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas

Doc. A.Jurenoks , D2 - 525

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Asoc.prof. A.Auziņš , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.-4.,6.-11.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Asoc.prof. A.Auziņš , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.-4.,6.-11.

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Lekt. I.Eriņa , M1/1 - 303

Lekc. Automātikas pamati

Asist. Ē.Kļaviņš , M1/1 - 218

Lekc. Sistēmu un procesu teorija

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 515

14.30 - 16.05

Pr.d. Sistēmu un procesu teorija

Asoc.prof. A.Anohina-Naumeca , S1 - 207

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 523

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 419

Lekc. Prasību inženierija

Prof. M.Kirikova , S1 - 202

18.15 - 19.50

Lekc. Sistēmu teorija

Prof. J.Grundspeņķis , S1 - 515

20.15 - 21.50

Pr.d. Sistēmu teorija

Prof. J.Grundspeņķis , S1 - 515
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātiskā statistika

J.Fjodorovs , D2 - 442 , Nedēļas: 3.-14.

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātiskā statistika

J.Fjodorovs , D2 - 442 , Nedēļas: 3.-14.

Lekc.; Pr.d. Tehniskā dizaina pamati

Asoc.prof. A.Geriņa-Ancāne , PV1 - 101

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

M.Dubickis , M1/1 - 202

12.30 - 14.05

Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

M.Dubickis , M1/1 - 202

16.30 - 18.05

Pr.d. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes

Doc. A.Jurenoks , S1 - 507

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija

Prof. M.Kirikova , S1 - 515

Lekc. Biznesa analītika

Prof. I.Eriņš, I.Birzniece , D2 - 529

20.15 - 21.50

Pr.d. Biznesa analītika

Prof. I.Eriņš, I.Birzniece , D2 - 529

Pr.d. Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija

Prof. M.Kirikova , S1 - 108
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Datoru organizācija un asambleri

Doc. G.Alksnis , S1 - 202 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Datoru organizācija un asambleri

Doc. G.Alksnis , S1 - 202

Lekc. Mikroekonomika

A.Fedotovs , K1 - 317a

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā

Prof. M.Kirikova, R.Strazdiņa , D2 - 529

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)