Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Tērpu kolekciju projektēšana

Doc. D.Šķiņķe , Ķīp6 - 202
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Apģērbu tehnoloģija un iekārtas 3

Lekt. A.Kalnāja , Ķīp6 - 201

12.30 - 14.05

Pr.d. Spāņu valoda (otrā svešvaloda)

S.Perez , Ķīp6 - 207 , Nodarbības no 19.09

16.30 - 18.05

Lab.d. Ievads dizaina teorijā

Asoc.prof. A.Ulme , Ķīp6 - 109 , Brīvās izv
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Spāņu valoda (otrā svešvaloda)

A.Rungule , Ķīp6 - 207 , Brīvā izvēle

10.15 - 18.05

PP Prakse

Doc. D.Šķiņķe, A.Volmāre , Ķīp6 - 202
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Amatniecības un dizaina stratēģija (studiju projekts)

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Amatniecības un dizaina stratēģija (studiju projekts)

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Uzņēmējdarbības tiesiskā reglamentācija

D.Ose , Āz12 - 103

14.30 - 16.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , Ķīp6A/6B - 137 , Nedēļas: pāra

16.30 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Tērpu vizuālās mākslas pamati

I.Dišlere , Ķīp6 - 207 , Nedēļas: pāra , Ķ6 205.aud.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Apģērbu projektēšana CAD/CAM sistēmā LECTRA

Asoc.prof. I.Dāboliņa , Ķīp6 - 224 , 08.09. patstāvīgais darbs ārpus auditorijas

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Mašīnizšūšanas pamati

Doc. U.Briedis , Ķīp6 - 211 , Brīvā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)