Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

11.00 - 14.05

Lab.d. Lietišķā grafika

Doc. A.Krieviņa , Ķīp6 - 117

14.30 - 16.05

Lekc. Koka izstrādājumu kompozīcija

Lekt. J.Kalniņš, A.Broks , Ķīp6 - 109
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Tēlotājas mākslas pamati

Lekt. J.Pansovs, Lekt. I.Nātriņa, Doc. D.Baumane , Ķīp6 - 435

12.30 - 15.30

Lekc.; Lab.d. Koka izstrādājumi un tehnoloģija

Doc. E.Kirilovs, A.Ķīsis , Ķīp6 - 109

15.45 - 18.30

Pr.d. Mākslinieciskā jaunrade

Doc. G.Zommere , Ķīp6 - 206 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Krāsu mācība

Doc. G.Zommere , Ķīp6 - 206 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lab.d. Ievads dizaina teorijā

Asoc.prof. A.Ulme , Ķīp6 - 109 , Brīvās izv
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Interjera dizaina pamati (studiju projekts)

Lekt. I.Gudro, A.Broks , Ķīp6 - 109 , ceturtdienās No 21. septembra, 2. gr. bŗīvās izvēles priekšmet

10.15 - 11.50

Lekc. Telpas veidošanas māksla un funkcionalitāte

Asoc.prof. A.Ulme , Ķīp6 - 208 , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Krāsu un formu loģika. Formveide

Asoc.prof. A.Ulme, S.Levāne , Ķīp6 - 117

14.30 - 17.20

Lekc.; Lab.d. Objektu grafiskā analīze un vizualizācija

Doc. P.Kāpostiņš , Ķīp6 - 228
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.30 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Koksnes fizika

Lekt. J.Kalniņš , Ķīp6 - 109 , Nedēļas: 1.-11.,13.-16. , 2.grupai - brīvā izvēle

Lekc. Koksnes fizika

Lekt. J.Kalniņš , Ķīp6 - 207 , Nedēļa: 12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)