Būvniecība (RBGB0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Būvmehānika (speckurss)

Asoc.prof. L.Gaile , Ķīp6A/6B - 338 , IZVĒLES PRIEKŠMETS

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Būvmehānika (speckurss)

Asoc.prof. L.Gaile , Ķīp6A/6B - 338 , IZVĒLES PRIEKŠMETS
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lab.d. Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā

K.Kalniņš , Ķīp6A/6B - 355

12.30 - 14.05

Pr.d. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs, P.Akišins, A.Kovaļovs , Ķīp6A/6B - 355 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Būvkonstrukciju pastiprināšana

Doc. A.Ūdris , Ķīp6A/6B - 437

16.30 - 18.05

Lekc. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133 , IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETS

Lekc. Psiholoģija

Asoc.prof. A.Šteinberga , Ķīp6A/6B - 132 , IEROBEŽOTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETS

18.15 - 19.50

Lekc. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs , Āz12 - 103 , Nedēļas: 1.-8.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs, P.Akišins, A.Kovaļovs , Ķīp6A/6B - 355 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Galīgo elementu metode (vispārīgais kurss)

Prof. J.Barkanovs , Āz12 - 103 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc. Konstruktīvo būvelementu eksperimentālās pārbaudes

Prof. D.Serdjuks , Ķīp6A/6B - 133

12.30 - 14.05

Lekc. Mūsdienu materiāli konstrukciju projektēšanā

K.Kalniņš , Ķīp6A/6B - 132

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)