Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCG0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzība

Lekt. J.Bartušauskis , Āz12 - 121 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Elektroapgāde

Asoc.prof. K.Bērziņa , Āz12-K1 - 427
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Siltuma elektrostacijas

Doc. S.Vostrikovs , Ķīp6A/6B - 133

12.30 - 14.05

Pr.d. Siltuma elektrostacijas

Doc. S.Vostrikovs , Ķīp6A/6B - 133

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

Doc. A.Ramata , Ķīp6A/6B - 132

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Kurināmais, degvielas un degšanas teorija

Doc. S.Vostrikovs , Ķīp6A/6B - 137
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Rūpniecības krāsnis

Asoc.prof. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 202 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Rūpniecības krāsnis

Asoc.prof. S.Jaundālders , V36 (Ez6) - 202

12.30 - 14.05

Lekc. Siltumtehniskie mērījumi un automātikas pamati

M.Valpēteris , V36 (Ez6) - 202

14.30 - 16.05

Pr.d.; Lab.d. Siltumtehniskie mērījumi un automātikas pamati

M.Valpēteris , V36 (Ez6) - 202
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Siltumtehnisko aprēķinu programmnodrošinājums

Asoc.prof. D.Rusovs , V36 (Ez6) - 202

12.30 - 14.05

Lekc. Saldētavu iekārtas

Asoc.prof. D.Rusovs , V36 (Ez6) - 202

14.30 - 16.05

Pr.d. Saldētavu iekārtas

Asoc.prof. D.Rusovs , V36 (Ez6) - 202 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)