Ekonomika (AIME0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

D.Brīvulis , K1 - 301 , Nedēļas: 6.-16.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskās analīzes teorija

Doc. N.Koleda , KC6 - 523

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Ekonomiskās analīzes teorija

Doc. N.Koleda , KC6 - 523
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

D.Baltiņa , Kr1 - 200

16.30 - 18.05

Lekc. Mikroekonomikas analīze

A.Fedotovs , KC6 - 411
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Ekonomiskās domas vēsture

A.Fedotovs , K1 - 317a

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 523

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 419
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Organizāciju psiholoģija

S.Rēvele , Kr1 - 200

12.30 - 14.05

Lekc. Mikroekonomikas analīze

A.Fedotovs , K1 - 317a

14.30 - 16.05

Lekc. Ekonomiskās domas vēsture

A.Fedotovs , K1 - 317a , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)